AİLE SAĞLIĞI ELEMANI

Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuruna denir.

AİLE SAĞLIĞI ELEMANININ GÖREVLERİ