AMAÇ:

Aşı ile korunulabilir hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk hastalık, sakatlık ve ölümlerinin önlenmesi; bu hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltmak için, hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak ve etkinliği korunmuş aşı ile yüksek aşılama oranlarına ulaşmaktır.

Aşı ile korunulabilir yedi hastalığın morbidite ve mortalitesinin azaltılmasıdır.

HEDEFLER:

GBP HASTALIK KONTROL HEDEFLERİ

İLÇE DÜZEYİNDE GBP UYGULAMA STRATEJİLERİ

AŞI UYGULAMALARINDA GENEL PRENSİPLER